Privacy

Algemeen
Het Inwonerpanel Dongen is het panel van de Gemeente Dongen. In deze privacyverklaring wordt, onder andere, aangegeven welke gegevens kunnen worden verzameld en hoe de Gemeente Dongen deze gegevens gebruikt.

Doeleinden verzamelen gegevens
Bij registratie op de website wordt gevraagd jouw (persoons)gegevens te verstrekken, zoals jouw naam, e-mailadres en/of adresgegevens. Deze gegevens worden door de Gemeente Dongen gebruikt om je uit te nodigen voor onderzoek en voor het uitvoeren van analyses. Daarnaast heeft de Gemeente Dongen de mogelijkheid om communicatie uitingen te richten naar deze e-mailadressen. In de onderzoeken waar de Gemeente Dongen je voor uitnodigt wordt gevraagd om jouw mening of ervaring over tal van onderwerpen. Deze gegevens worden door Ipsos gebruikt voor analysedoeleinden om de dienstverlening van de Gemeente Dongen naar haar inwoners te verbeteren. De onderzoeksgegevens worden zodanig bewerkt dat ze niet tot op individueel niveau herleidbaar zijn. Jouw antwoorden worden altijd vertrouwelijk behandeld en dus nooit doorgegeven aan derden.

Het Inwonerpanel Dongen richt zich voornamelijk op onderzoek via internet. Het kan echter voorkomen dat de Gemeente Dongen je uitnodigt voor schriftelijke, telefonische of face-to-face onderzoeken. Je mag zelf bepalen of je deelneemt aan de onderzoeken. Je bent vrijwillig lid van het Inwonerpanel Dongen en je kunt jezelf altijd uitschrijven op de website van het Inwonerpanel Dongen.

Op wat voor andere manier wordt informatie verzameld?
Bepaalde informatie wordt verzameld door middel van cookies. Een 'cookie' is een pakketje informatie dat door een webserver aan uw browser wordt gezonden en daarna wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Een cookie brengt geen schade toe aan de computer. Cookies worden gebruikt om jouw deelname aan ons panel gebruiksvriendelijker te maken. Zo zorgen cookies ervoor dat je geen overbodige informatie voorgeschoteld krijgt of dat je niet dezelfde formulieren telkens opnieuw dient in te vullen. Daarnaast worden cookies ingezet voor onderzoeksdoeleinden, waarbij jouw privacy uiteraard gegarandeerd wordt. Je kunt een cookie te allen tijde weigeren of verwijderen door de instellingen van jouw browser aan te passen. Meer informatie over cookies op het Inwonerpanel Dongen vindt je in ons uitgebreide cookie-statement.

Bescherming van de gegevens
Het Inwonerpanel Dongen en Ipsos dragen zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om jouw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze website wordt gehost door marktonderzoekbureau Ipsos. Ipsos is contractueel verplicht om de (persoons)gegevens zorgvuldig te verwerken door, onder andere, voldoende veiligheidsmaatregelen te implementeren en de gegevens alleen volgens onze instructies te verwerken. Alle servers voor de websites worden beveiligd met firewalls.

Welke rechten heb je?
Als deelnemer aan het Inwonerpanel Dongen heb je te allen tijde inzage in de persoonsgegevens die van jou zijn vastgelegd ten behoeve van het Inwonerpanel Dongen. Zodoende ben je als deelnemer zelf in staat deze gegevens te raadplegen, aan te vullen, te verbeteren en eventueel te verwijderen.

Contact
Indien je een vraag of een klacht heeft over deze website neem dan contact op met info@inwonerpaneldongen.nl.

Hosting en uitvoerende partij
Ipsos is een onafhankelijk marktonderzoekbureau dat zorg draagt voor het technisch beheer van de website, de dataverzameling, het databasebeheer en de statistische analyses van het het Inwonerpanel Dongen. Al het onderzoek dat Ipsos uitvoert wordt niet alleen in lijn met bestaande wetgeving uitgevoerd, maar ook op basis van de richtlijnen en bepalingen van ICC/Esomar International Code on Market, Opinion and Social Research and Data Analytics en de Esomar’s Data Protection Checklist. Daarnaast voert Ipsos onderzoek uit in lijn met Verordening (EU) 2016/679, ofwel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG biedt bescherming voor de privacy van respondenten. Deze bescherming is in overeenstemming met Ipsos’ zakelijke behoeften als bedrijf, waarbij robuuste maatregelen voor databescherming het uitgangspunt zijn, om vertrouwen en zekerheid te creëren zodat respondenten hun gegevens aan Ipsos kunnen verstrekken.  

Tot slot, Ipsos is ISO 27001 gecertificeerd, waarmee wordt gegarandeerd dat de informatiebeveiliging van Ipsos op orde is en de persoonsgegevens van respondenten ook vanuit technisch oogpunt beschermd zijn.

Diversen
Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze privacyverklaring aan te brengen. Op de algemene voorwaarden en het gebruik van het Inwonerpanel Dongen is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.