Algemene voorwaarden

Inwonerpanel Dongen is het panel van de gemeente Dongen. Beheer en uitvoering van de onderzoeken op Inwonerpanel Dongen is in handen van Ipsos. Meld je jezelf aan als lid van Inwonerpanel Dongen, dan stem je in met deze algemene voorwaarden. Met jouw inschrijving bevestig je dat je de privacyverklaring en voorwaarden hebt gelezen.

Vrijwillige deelname aan Inwonerpanel Dongen
Via Inwonerpanel Dongen wordt alleen maar marktonderzoek uitgevoerd. Inwonerpanel Dongen richt zich voornamelijk op onderzoek via internet. Het kan echter voorkomen dat Inwonerpanel Dongen je uitnodigt voor schriftelijke, telefonische of face-to-face onderzoeken. Je mag te allen tijde zelf bepalen of je deelneemt aan de onderzoeken. Je bent vrijwillig lid van Inwonerpanel Dongen en je kunt jezelf altijd uitschrijven op onze website.

Bescherming van de gegevens
Het Inwonerpanel Dongen en Ipsos dragen zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om jouw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze website wordt gehost door marktonderzoekbureau Ipsos. Ipsos is contractueel verplicht om de (persoons)gegevens zorgvuldig te verwerken door, onder andere, voldoende veiligheidsmaatregelen te implementeren en de gegevens alleen volgens onze instructies te verwerken. Alle servers voor de websites worden beveiligd met firewalls.

Welke rechten heeft u?
Als deelnemer aan het Inwonerpanel Dongen heb je te allen tijde inzage in de persoonsgegevens die van jou zijn vastgelegd ten behoeve van het Inwonerpanel Dongen. Zodoende ben je als deelnemer zelf in staat deze gegevens te raadplegen, aan te vullen, te verbeteren en eventueel te verwijderen.